top of page
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Šajā dokumetā ir norādīti nosacījumi, kas ir jāņem vērā šūnbetona AirForm iestrādes vietā, pirms AirForm iestrādes, iestrādes laikā un nākamajās 48 stundās pēc tam.

Grīdas, pārsegumi, jumti

Šajā katalogā ir norādīti tipiskie šūnbetona pielietojuma mezgli grīdās, stāvu pārsegumos un plakanajos jumtos. Mezglos norādītais šūnbetona blīvums un slāņa biezums var tikt mainīts lai panāktu konkrēta projekta sasniedzamos siltumtehnikas, akustiskos, ugunsdrošības rādītājus un citus tehniskos parametrus.

 

Risinājumi ir izstrādāti kā palīglīdzeklis projektētājiem un būvniekiem un nav uzskatāmi par projektu.

bottom of page